Ron Hogenboom

Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)massage

Bowen Therapie

De Bowen Therapie is een vorm van manuele therapie die werkt op de fascie (bindweefselstructuren) van het lichaam. Fascie bevindt zich overal in het lichaam en is het weefsel dat organen, botten, bloedvaten, spieren,  zenuwen en lymfeknopen omgeeft. Met de Bowen Therapie werken we daardoor over het hele lichaam en daarmee op het zenuwstelsel, ademhaling, circulatie, spijsvertering, lymfestelsel, immuunsysteem, hormoonstelsel en bewegingsapparaat.

Rust en ontspanning
Er wordt niets gemanipuleerd en er wordt nooit kracht gebruikt. Een Bowenbehandeling geeft rust en ontspanning en geeft een goede ondersteuning bij stress. Door lichtzittende kleding of direct op de huid, worden op specifieke plaatsen op het lichaam, kleine en zachte rolbewegingen dwars over spieren gemaakt. De Bowen Therapie werkt, mede dankzij de spierontspannende werking, sterk pijnverlichtend en vrijwel iedereen ervaart een behandeling als zeer ontspannend. Zelfs bij jarenlange en ernstige pijnklachten, chronische ziekten en allergieën heeft Bowen therapie inmiddels zijn nut bewezen. Bovendien heeft het een preventieve werking op de algehele gezondheid en weerstand.

Wat kan behandeld worden?
De Bowen therapie kent geen contra indicaties en kan helpen bij onder andere
- sportblessures
- nek-, schouder- en whiplashklachten
- knie- en enkelklachten
- RSI (o.a. muisarm en tennisarm)
- astma en bronchitis
- fibromyalgie
- stress en overspannenheid
- migraine en hoofdpijn
- lymfe oedeem en zwangerschapsklachten
- artrose, reuma

Iemand met onherstelbare lichamelijke schade zal door de Bowen Therapie niet genezen, maar kan vaak een aanzienlijke vermindering van pijnklachten bereiken waardoor de kwaliteit van leven met sprongen vooruit gaat. Het is gebleken dat de Bowen Therapie ook op emotioneel gebied dingen kan losmaken en deze mee kan helpen opruimen. Bij een eerste bezoek vindt een intake plaats om alle klachten in beeld te krijgen en wordt er gestart met een algemene behandeling.

Tijdens de behandeling worden er pauzes gehouden om het lichaam de gelegenheid te geven de prikkels op te nemen en te verwerken. Na gemiddeld drie of vier behandelingen, met een tussenperiode van 7 tot 10 dagen, moeten er duidelijke veranderingen merkbaar zijn. Na deze periode wordt er gekeken naar de behaalde resultaten en een eventueel vervolgtraject vastgesteld.

Effecten van behandeling
Om de effecten van de Bowen Therapie optimaal te kunnen bepalen, is het raadzaam om gedurende de bowenbehandelingen geen andere op het lichaam werkende methoden zoals accupunctuur,  massage, manuele therapie of healing toe te passen. Een combinatie met homeopathie of orthomoleculaire geneeskunde werkt herstel bevorderend.  Vanzelfsprekend moeten medicijnen voorgeschreven door artsen gebruikt blijven worden evenals oefeningen van de fysiotherapeut. De Bowen Therapie is niet bedoeld als plaatsvervanging voor reguliere diagnose en behandeling. Ga bij twijfel altijd naar een arts toe.  

Vergoeding zorgverzekering
Een behandeling met de Bowen Therapie wordt door veel ziektekostenverzekeraars vergoed als alternatieve geneeswijze,  mits alternatieve therapie aanvullend is verzekerd. Controleer uw polisvoorwaarden of vraag bij uw zorgverzekeraar na wat binnen uw pakket vergoed wordt.

 

Mijn praktijk