Bowen Therapie

Bowen Therapie:

De Bowen Therapie is een vorm van manuele therapie die werkt op de fascie (bindweefselstructuren) van het lichaam. Fascie bevindt zich overal in het lichaam en is het weefsel dat organen, botten, bloedvaten, spieren, zenuwen en lymfeknopen omgeeft. Met de Bowen Therapie werken we daardoor over het hele lichaam en daarmee op het zenuwstelsel, ademhaling, circulatie, spijsvertering, lymfestelsel, immuunsysteem, hormoonstelsel en bewegingsapparaat.

 

Rust en ontspanning

Er wordt niets gemanipuleerd en er wordt nooit kracht gebruikt. Een Bowenbehandeling geeft rust en ontspanning en geeft een goede ondersteuning bij stress. Door licht zittende kleding of direct op de huid, worden op specifieke plaatsen op het lichaam, kleine en zachte rolbewegingen dwars over spieren gemaakt. De Bowen Therapie werkt, mede dankzij de spierontspannende werking, sterk pijn verlichtend en vrijwel iedereen ervaart een behandeling als zeer ontspannend. Zelfs bij jarenlange en ernstige pijnklachten, chronische ziekten en allergieën heeft Bowen therapie inmiddels zijn nut bewezen. Bovendien heeft het een preventieve werking op de algehele gezondheid en weerstand.

 

Wat kan behandeld worden?

De Bowen therapie kent geen contra indicaties en kan helpen bij onder andere:

  • sportblessures
  • nek- en schouderklachten
  • knie- en enkelklachten
  • RSI (o.a. muisarm en tennisarm)
  • astma en bronchitis
  • fibromyalgie
  • stress en overspannenheid
  • migraine en hoofdpijn
  • artrose, reuma

Iemand met onherstelbare lichamelijke schade zal door de Bowen Therapie niet genezen, maar kan vaak een aanzienlijke vermindering van pijnklachten bereiken waardoor de kwaliteit van leven met sprongen vooruit gaat. Het is gebleken dat de Bowen Therapie ook op emotioneel gebied dingen kan losmaken en deze mee kan helpen opruimen.

Tijdens de behandeling krijgt het lichaam de gelegenheid om de prikkels op te nemen en te verwerken. Na gemiddeld drie of vier behandelingen, met een tussenperiode van 7 tot 10 dagen, moeten er duidelijke veranderingen merkbaar zijn. Na deze periode wordt er gekeken naar de behaalde resultaten en een eventueel vervolgtraject vastgesteld.

 

Effecten van behandeling

Om de effecten van de Bowen Therapie optimaal te kunnen bepalen, is het raadzaam om gedurende de behandelingen geen andere op het lichaam werkende methoden zoals accupunctuur, massage, manuele therapie toe te passen. Vanzelfsprekend moeten medicijnen voorgeschreven door artsen gebruikt blijven worden evenals oefeningen van de fysiotherapeut. De Bowen Therapie is niet bedoeld als plaatsvervanging voor reguliere diagnose en behandeling. Ga bij twijfel altijd naar een arts toe.

 

Vergoeding zorgverzekering

Een behandeling met de Bowen Therapie wordt door een aantal ziektekostenverzekeraars vergoed als alternatieve geneeswijze, mits alternatieve therapie aanvullend is verzekerd. Controleer uw polisvoorwaarden of vraag bij uw zorgverzekeraar na wat binnen uw pakket vergoed wordt.

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?